• Telefon 0 262 742 21 26 - 27
  • Gsm 0 533 257 99 71
img

TERMİNAL ÇEKİCİ

Terminal Çekici Operatörünün kullandığı çekici (dorsesi ile birlikte, özel donanımlarıyla) yüklemeye, boşaltmaya, taşınmaya ve aktarmaya yarayan, dizel veya elektrik veya gaz yakıtlı iş makinesidir. Çekici ve dorsesi ile operasyon sahalarında kapasiteye uygun yüklerin yüklenmesi, boşaltması, taşınması ve aktarılması işlemleri yapılır. Çekici kumanda sistemleri hem elektrik-elektronik hem de mekanik-hidrolik unsurlar içerir. Operatör; gösterge ve butonları renk, ışık, simgeleri izleyerek eşzamanlı ve eşgüdümlü olarak iş makinesine kumanda eder.

İş Kanununa göre Terminal Traktör kullanan kişilerin İş Makinesi Operatör belgesi alması zorunludur.

Operatörlük belgesi olmadan bu iş makinesini kullanan operatör ve kullanmasına izin veren firma yetkilileri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerince cezai işleme çarptırılmaktadır. Bu gibi olumsuz durumlardan etkilenmemek için Terminal Traktör iş makinesini mutlaka yetkili (belgeli) operatörler tarafından sevk ve idare edilmesi gereklidir.

18 yaşını doldurmuş, En az ilkokul diploması olan, kanunun 41 inci maddesi (e) bendinde sayılan T.C.K. maddelerinden mahkûmiyeti olmayanlar ve iş makinesi kullanmasına engel teşkil etmeyecek sağlık problemi olmayanlar başvuru yapabilir.

Bu belgeyi almak için kursiyer yazılı sınava tabi olur. Başarılı olması halinde uygulama sınavına girer ve bu sınavda da başarı göstermesi halinde İş Makinesi Operatörlük Belgesi almaya hak kazanır.

Sınavda başarılı olan kursiyerlere 2918 Sayılı Trafik Kanunun 42.maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Onaylanan İş Makinesi Operatörlük Belgesi verilir.